اس ام اس های تیکه دار و غمگین
اس ام اس های تیکه دار و غمگین
2 مرداد 1395 ساعت 19:48 | بازديد : 92 | نويسنده : | ( نظرات )
گونه های تر من
دست پر از مهر کسی را حس کرد...!
سر من ناز و نوازش ها دید...!
یک نفر نام مرا زیبا برد...!
و به اندازه ی قلبم
دل او نیز تپید..!
شب سردی ست و من با دل سرد به خودم می گویم:
"خبری نیست" بخواب
باز هم خواب محبت دیدی...

*

*


مــــــــــن خیــــــــــلي تغییرکردم
خیــــــــــلي....
دیگہ واســــــــــہ نبودن کسی
گریــــــــــہ نمیکنــــــــــم!
دیگہ به عشق دیدن کسی بیرون نمیــــــــــرم!
دیگہ خندیدن بلدنیستم
فقط اروم میشینم یه گوشه ونــــــــــگاه میکنم!
دیگہ شوخی نمیکنم
دیگہ دنبال متن عاشقانہ نیستم
دیگہ انلاین بودن کسی روچک نمیکنم!
دیگہ نگران کسی نمیشم!
دیگه منتظر پی ام نیستم!
بــــــــــدنشدم نــــــــــہ
فقط خســــــــــتم ....
مــــــــــرگ احســــــــــاســـــــــم مبــــــــــارڪ.....

*

*

خرابم قهوه چی، قلیان برايم بار کن لطفاً
سری اش را پراز سوغاتی خوانسار کن لطفاً

بخـوان آوازخـوان، دارد دلم آرام میگیرد
بزن تار و همین تصنیف را تکرار کن لطفاً

شش و هشتی بزن، شادم کن، امشب سخت غمگینم
بخوان، آزادم از این بغض لاکردار کن لطفاً

غریبم قهوه چی اما گمان کن اهل این شهرم
بـه رسم مشتریهای خـودت رفتار کن لطفاً

بگـو تـا غربت بعدی، چه مدت راه باید رفت
اگر دور است قربانت، نگو، انکار کن لطفاً

مرا امشب اگر رفتم که هیچ، اما اگر ماندم
کمی مانده به هنگام اذان، بیدار کن لطفاً

عجب قلیان خوشکامی ،چه آهنگی، خوشم آمد
بیـا مَشدی، یکی ديگر برايم بار کن لطفا

*

*

ازسگ کمتراست؛ وقتی به وفاداریش اعتباری نیست؛ غلاده اش رابازکن؛ بگذاربرود؛ سگ ولگرد هرعابری راچندقدم همراهی میکند…

*

*

لاس
هِی لاس با سیگار، در خانه ای تاریک
فرقی ندارد "کنت" یا "بهمنی" باریک...

وقتی تجاوز شد شبها بر افکارت
تا صبح بیداری با دود سیگارت....

یک اسم در مغزت هِی می شود تکرار
لعنت به نامی که...لعنت به این نـُشخوار...

هِی چای میریزی.... هِی کام میگیری
این مرگ تدریجیست آرام میمیری...

از وحشت کابوس از شام بیداری
از خانه می ترسی از خواب بیزاری...
.................
سیگار با سیگار ، چایی پس از چایی
هِی لاس با فنجان.... لعنت به تنهایی...

*

*

:
مرا از حیله ى رندان نترسانید... مرا از مکر نامردان نترسانید.
من از آغاز عمرم در قفس بودم...مرا ازحبس و از زندان نترسانید. تمام پیکرم از درد مى لرزد... مرا از درد یک دندان نترسانید
به خود مى پیچم و خون مى خورم هر روز...مرا از یک شب بى نان نترسانید
من آدم دیده ام از گرگ وحشى تر...مرا از آدم و حیوان نترسانید
من از دریاى طوفانى گذر کردم...مرا از نم نم باران نترسانید
من از همخون خود آتش به جان دارم...مراازخنجر مهمان نترسانید
دگر نورى نمانده تا ببینم من...مرا از کورى چشمان نترسانید
دگر جانى نمانده تا بگیریدش...مرا از این تن بى جان نترسانید
درون من خدا پر نور مى تابد...مرا از ظلمت شیطان نترسانید
تمام زندگى من عاشقى کردم...مرا ازلغزش ایمان نترسانید
براى حرف آخر یادتان باشد...گرانم من مرا ارزان نترسانید...

*

*

ﻗﻬﻮﻩ ﺭﺍ ﺧﻮﺭﺩ ﻭ ﻓﻨﺠﺎﻥ ﺭﺍ ﺷﮑﺴﺖ
ﭼﺎﯼ ﺭﺍ ﻧﻮﺷﯿﺪ ﻭ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﺭﺍ ﺷﮑﺴﺖ
ﻋﺎﺷﻘﺶ ﺑﻮﺩﻡ، ﺩﻝ ﻣﻦ ﺭﺍ ﺷﮑﺴﺖ
ﺍﻭ ﻧﻤﮏ ﺧﻮﺭﺩ ﻭ ﻧﻤﮑﺪﺍﻥ ﺭﺍ ﺷﮑﺴﺖ
ﺣﺎﻝ، ﺍﻭ ﻫﺴﺖ ﻻﯾﻖِ ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ
ﻻﯾﻖِ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺎ ﺁﺩﻣﻬﺎﯼ ﭘَﺴﺖ
ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﺴﺖ ﺍﺯ ﻣِﯽ ﻭ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﺑﺪﺳﺖ
ﺯﯾﺮﺳﯿﮕﺎﺭﯾﻢ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟!
ﯾﺎﺩﻡ ﺁﻣﺪ، ﻟﻌﻨﺘﯽ ﺁﻧﺮﺍ ﺷﮑﺴﺖ!
ﭘُﺮ ﺯِ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﺏ ﻋﮑﺲ.. ﺭﺍﺳﺘﯽ
ﻋﮑﺴﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﯾﺎﺩﺕ ﻫﺴﺖ؟؟
ﺍﯾﻦ ﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﻦ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﮑﺴﺖ . . .

*

*

در آینه مردی دارد بغض میکند 
بیایید بغلش کنید
پشتش را بمالید
به او بگویید همه چیز درست می شود
دلش میخواهد کمی دروغ بشنود
آینه را پایین تر نصب کنید
گمانم دیگر به زانو در آمده...!!

*

*

دوبارهـ دیدمشـ ، دلمـ کمے برایشـ سوختـ ، انگار دلشـ را کسے شـکسته بود ...
خط هاـے روـے صورتشـ گذر عمرشـ را نشان مےدادند و هیچـ ...
امـّا کسے جز من سواد خواندن نگاهشـ را نداشتـ
کاشـ مےتوانستمـ کمکشـ کنمـ...
ولے باید او را تنها مےگذاشتمـ تا با دردهاـے خود آرامـ بگیرد
براـے همین بےگمان آیینه را شکستـــــمــــ ..

*

*

من دلم می خواهد
ساعتی غرق درونم باشم!!
عاری از عاطفه ها
تهی از موج و سراب
دورتر از رفقا…
خالی از هرچه فراق!!
من نه عاشق هستم ؛
و نه محتاج نگاهی که بلغزد بر من
من دلم تنگ خودم گشته و بس…!

*

*

♡دِلم داغون♡

☜توام با اون☞

⇂زيرِه بارُون⇃

↦رَفتي آروم↤

♞سَرت گَرمُو♞

♝تنم سَردو♝

√لَبات خَندون√

??چشام گريُون??

♥دِلت قُرصُ♥

♥دلم ويرون♡

✧چِه حاليم✧

↡زيرِه بارون↡

↷فِرشتَم شـــد↶

↯واسَم حيوون↯

✘بازَم سيگار✘

♧کِه سوخت آروم...

*

*

من ماندم و 16 جلد لغت نامه که هیچ کدام از واژه هایشان مترادف! ( دلتنگی ها) نمی شود! کاش دهخدا می دانست دلتنگی درد دارد ... نه معنا...!!!

*

*

دلم برای پسرک سوخت؛وقتی بهش گفتم کفشهایم را خوب واکس بزن؟.....،گفت:خاطرت جمع.....؛مثله سرنوشتم سیاهش میکنم؟......

*

*

ﺳﯿﮕﺎﺭﻫﺎﯾﻢ ﭘﻮﮐﻪ ﻫﺎﯼ
ﺧﺎﻃـــﺮﺍﺕ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻠﯿﮏ ﻣﯽ
ﮐﻨﻢ .. ﻭﺳﻂ ﻣﻐﺰﻡ !..
ﻣـــــﯽ ﮐﺸﺪ ﻣﺮﺍ ﺍﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻮ ﺭﺍ
ﻓﺮﺍﺭﯼ ﺩﻫﻢ ﺍﺯ ﺫﻫﻨﻢ ،ﻫﻤﻪ ﺭﺍ
ﺧﻄﺎ ﺯﺩﻡ !!
ﭘﺎﮐﺖ ﺑﻌﺪﯼ !!.
ﺧﺸﺎﺑﯽ ﺩﯾﮕﺮ...

*

*

 |
امتياز مطلب : 0
|
تعداد امتيازدهندگان : 0
|
مجموع امتياز : 0


مطالب مرتبط با اين پست
مي توانيد ديدگاه خود را بنويسيد


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه:
بک لینک در 550 (وبلاگ و وبسایت) با اتوریتی بالا

منوي کاربري


عضو شويد


نام کاربری
رمز عبور

:: فراموشي رمز عبور؟

عضويت سريع

نام کاربری
رمز عبور
تکرار رمز
ایمیل
کد تصویری
نويسندگان
خبرنامه
براي اطلاع از آپيدت شدن وبلاگ در خبرنامه وبلاگ عضو شويد تا جديدترين مطالب به ايميل شما ارسال شودتبلیغات متنی
چت باکس

نام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

دانلود اهنگ شاددانلود رمان عاشقانه بدون سانسور سیستم وبلاگدهیخرید هاست لینوکس طراحی چتروم در تبریزکانکس مسکونی ارزانثبت شرکت ارزان قیمت بیت کوئینسایت طراحیازاد طرح دانلود بازی بدون سانسور دانلود والپیپر عاشقانه جدید دانلود فیلم خارجیدانلود کلیپ خنده دار آشپزی ایرانیعکس نوشته های عاشقانه دانلود نرم افزار 2017 اطلاعات پزشکی پنل اس ام اس انجمن تفریحی حد و حدود دکوراسیون داخلی اداری مجله پوست و مو رابطه جنسی در دوران عقد سایت قرانی دانلود موزیک جدید عکس و بیوگرافی دانلود بازی انلاین دنا موو دانلود نرم افزار سایت سرگرمی تکناز شلوغ چت الوند وب فیلم ایرانی 96 تور اروپا ارزان مجله خودرو خارجی بازی اندروید رایگان دانلود اهنگ قدیمی دعای خوابدعا برای پولدار شدن خبرگزاری بورس دانلود اهنگ ایرانی دانلود عکس متن داربای کاسیو اخبار روز ایران و جهان سایت تفریحی و سرگرمی دانلود آهنگ جدید احسان خواجه امیری ضرب المثل های خنده دار دانلود بازی چند نفره اندروید قیمت انگشتر جواهر سایت ماشین خودرو برلیانس محصولات ورزشی دانلود کلیپ آموزش رقص دانلود نرم افزار تلگرام دانلود عکس عاشقانه اخبار سیاسی اس ام اس آرزوی سفر خوش آلاله چت مجله غزاله دانلود عکس اس ام اس تولد عاشقانه دانلود والپیپر اچ دی دانلود آزمون رشته ریاضی دانلود نرم افزار دوست دختر یابی دانلود نرم افزار حسابداری رایگان تعرفه طراحی چت روم پایگاه خبری دانلود کتاب آموزش سحر و جادو قیمت خط موبایل ثابت مدل مانتو تنگ و کوتاه نمونه سوالات تافل دعا ثمانین ایه دانلود کلیپ جنیفر لوپز مدل لباس پاکستانی سایت تفریحی سرگرمی سایت تفریحی سرگرمی دانلود موزیک ایرانی